Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.16.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 3 czerwca 2020 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XVIII/275/20 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pszczyna - Etap II

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe