Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/229/2020 Rady Miasta Ustroń

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ustroniu w rejonie góry Równica

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-06-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe