Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.493.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 5 czerwca 2020 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XX/203/2020 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków, których właścicielem jest Gmina Sławków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-06-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe