Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/155/2020 Rady Gminy Tworóg

z dnia 8 czerwca 2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr XIV/112/2019 Rady Gminy Tworóg z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie określenia rodzaju usług dodatkowych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-06-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe