Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/514/20 Rady Miasta Katowice

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe