Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/183/20 Rady Gminy Krupski Młyn

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierząt na terenie Gminy Krupski Młyn w 2020 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe