Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/170/2020 Rady Gminy Czernichów

z dnia 15 lipca 2020 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czernichów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe