Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 10 Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 8 maja 2020 r.

do Porozumienia nr 227/KT/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. wraz z aneksami w sprawie powierzenia Miastu Wodzisław Śląski prowadzenia zadania pn.: "Projekt Budowy Drogi Głównej Południowej"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-08-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe