Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/264/2020 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2020 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie miasta Tarnowskie Góry

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-09-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe