Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/410/20 Rady Miasta Tychy

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/330/20 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla podmiotów wynajmujących lokale użytkowe lub dzierżawiących bądź użytkujących nieruchomości stanowiące zasoby gminne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-09-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe