Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/256/2020 Rady Miasta Ustroń

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-09-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe