Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/240/2020 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-10-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe