Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/272/2020 Rady Gminy Zbrosławice

z dnia 28 października 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Regulaminu zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na inwestycje związane z budową szczelnych zbiorników bezodpływowych"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-10-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe