Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.911.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 30 października 2020 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XIX.147.2020 Rady Gminy Kornowac z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Kornowac

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-11-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe