Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/25/13/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr V/12/29/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu Nr 3 w Rybniku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-11-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe