Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr ED.031.15.2020 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój; Prezydenta Miasta Żory

z dnia 18 listopada 2020 r.

w sprawie powierzenia miastu Żory przez miasto Jastrzębie-Zdrój prowadzenia nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na okres od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-11-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe