Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Katowice; Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

z dnia 27 października 2020 r.

do Porozumienia nr E/4/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie finansowania postępowania orzekającego o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących, autystycznych oraz udzielania innych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z ww. dysfunkcjami z terenu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-11-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe