Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/187/2020 Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzanowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-11-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe