Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 349/XXIV/20 Rady Miasta Żory

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Żory

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe