Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 484.XXXV.2020 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 19 listopada 2020 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Częstochówka-Parkitka, w rejonie ulicy Poleskiej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe