Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/187/2020 Rady Gminy Lelów

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi położonych na terenie gminy Lelów, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe