Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/168/2020 Rady Gminy Lipie

z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały przyjmującej "Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Lipie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lipie"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe