Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/190/2020 Rady Gminy Bestwina

z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/179/2020 Rady Gminy Bestwina w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bestwina

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe