Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/196/2020 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 30 grudnia 2020 r.

o zmianie Uchwały Nr XLVI/300/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe