Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.168.2021 Wojewody Śląskiego

z dnia 4 marca 2021 r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXIII.183.2021 Rady Gminy Kornowac z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kornowac

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe