Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie nr LOK.7113.0001.2020 Burmistrza Pszczyny

z dnia 25 lutego 2021 r.

o zestawieniu danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2020 rok położonych na obszarze gminy Pszczyna

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe