Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.507.2021 Wojewody Śląskiego

z dnia 7 maja 2021 r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXX/422/2021 Rady Miasta Racibórz z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Racibórz"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe