Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.509.2021 Wojewody Śląskiego

z dnia 7 maja 2021 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 355/XXXIII/2021 Rady Gminy Koszęcin z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Koszęcin

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe