REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 28

ZARZĄDZENIE NR 24
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII1)

z dnia 11 grudnia 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1648, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 7 Ministra Transportu z dnia 11 maja 2007 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej (Dz. Urz. MT poz. 14, z późn. zm. 3)) w załączniku w § 3 w ust. 1 po pkt 2a dodaje się pkt 2b w brzmieniu:

„2b) Departament Infrastruktury;".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ROZWOJU I TECHNOLOGII
WZ. PAWEŁ LEWANDOWSKI


1) Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 2589).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1933 i 2581 oraz z 2023 r. poz. 1394, 1703 i 2005.

3) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MI z 2009 r. poz. 42, z 2010 r. poz. 33, Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. z 2012 r. poz. 17, z 2015 r. poz. 38, Dz. Urz. Min. Cyf. z 2016 r. poz. 49, z 2018 r. poz. 24 oraz z 2020 r. poz. 26.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-11
  • Data wejścia w życie: 2023-12-12
  • Data obowiązywania: 2023-12-12

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA