| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Biura rachunkowe > Prowadzę biuro rachunkowe > Odpowiedzialność biur rachunkowych

Odpowiedzialność biur rachunkowych

Biura, które prowadzą księgi swoim klientom nierzetelnie, nieterminowo, bądź niezgodnie z prawem, popełniają przestępstwo lub wykroczenie. Odpowiedzialność ta może mieć charakter odpowiedzialności karnej, karno-skarbowej, a często przybiera charakter odpowiedzialności cywilnej. O zakresie odpowiedzialności w dużej części decydują postanowienia umowy zawartej pomiędzy klientem a biurem rachunkowym.

Zobacz: Zmiany w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Kodeks Cywilny

Jeżeli klient biura rachunkowego poniesie szkodę z winy biura, może wystąpić do biura o jej naprawienie, ponieważ biuro ponosi odpowiedzialność na podstawie art. 471-497 Kodeksu Cywilnego za niewywiązanie się z umowy. Jest to odpowiedzialność cywilnoprawna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, bądź też niezachowanie należytej staranności.

Żeby uniknąć ryzyka, jakie powstaje przy nawiązywaniu współpracy firma - biuro, należy w umowie umieścić zapisy, których treść zawiera się w art. 471, 472 i dalszych, tzn. „ biuro zobowiązuje się do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności za które biuro nie ponosi odpowiedzialności.” lub też „biuro nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie warunków umowy przez klienta, bądź też z powodu przekazania przez klienta nieprawdziwych lub niewystarczających danych”.

Polecamy: Nowe umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2017 r.

Tak więc biuro rachunkowe odpowiada za ewentualne szkody jakie może ponieść przedsiębiorca na skutek niewłaściwego prowadzenia ksiąg, błędnego naliczania podatków czy wadliwego wypełniania zeznań podatkowych. Podatnik może dochodzić w takich przypadkach od niesumiennego biura odszkodowania w postępowaniu cywilnym przed sądem.

Polecamy: Jak uzyskać duplikat certyfikatu księgowego

Kodeks karny skarbowy

Kodeks karny skarbowy reguluje odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w art. 9 § 3 . Jest to tzw. „sprawcza” odpowiedzialność. Kodeks mówi, że tego rodzaju odpowiedzialność ponoszą te podmioty, które prowadzą sprawy gospodarcze innego podmiotu a więc są to m. in. biura rachunkowe.

Od momentu podpisania umowy o usługowe prowadzenie ksiąg, biuro zaczyna ponosić odpowiedzialność karną skarbową, jeżeli wykonuje swoje obowiązki niezgodnie z przepisami, np. nieprawidłowo wypełni deklarację podatkową w imieniu klienta.

Platforma Certyfikowanych Wideoszkoleń

Zgodnie z art. 303 k.k., kto wyrządza szkodę majątkową osobie fizycznej, prawnej albo jednostce organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nieprowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej albo prowadzenie jej w sposób nierzetelny lub niezgodny z prawdą, w szczególności niszcząc, usuwając, ukrywając, przerabiając lub podrabiając dokumenty dotyczące tej działalności, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Ustawa o rachunkowości

Przepisy ustawy o rachunkowości również przewidują w art. 77 pkt 1 odpowiedzialność karną sprawcy, który wbrew przepisom ustawy dopuszcza do nieprowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia ich wbrew przepisom ustawy lub podawania w tych księgach nierzetelnych danych, w postaci grzywny lub kary pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.

Monitor Księgowego

Jeżeli biuro rachunkowe prowadzi działalność usługową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych bez wymaganych uprawnień, lub z uprawnieniami a bez spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC (art. 76h uor), podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności na podstawie art. 79 ustawy o rachunkowości.

Nie wszyscy księgowi zdają sobie sprawę z istnienia takiej odpowiedzialności. W szczególności mało znane są im przepisy z Kodeksu karnego skarbowego.

Polecamy: serwis Urząd skarbowy

Narzędzia

POLECANE

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Jakubowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »