REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/1795 z dnia 10 lipca 2023 r. na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony w ramach ochrony danych UE–USA (notyfikowana jako dokument nr C(2023) 4745)

Strony 118 - 118 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1787 z dnia 14 września 2023 r. zmieniające załączniki III, IX i X do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/2072 w odniesieniu do wykazów stref chronionych i odnośnych agrofagów kwarantannowych dla strefy chronionej, zakazu wprowadzania roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów do niektórych stref chronionych oraz w odniesieniu do wymogów szczególnych dotyczących ich wprowadzania do niektórych stref chronionych lub przemieszczania w obrębie tych stref

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1788 z dnia 15 września 2023 r. zmieniające załączniki V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 w odniesieniu do pozycji dotyczących Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych w wykazach państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek drobiu, materiału biologicznego drobiu oraz świeżego mięsa drobiu i ptaków łownych

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2023/1789 z dnia 14 września 2023 r. w sprawie mianowania dowódcy sił misji UE dla partnerskiej misji wojskowej Unii Europejskiej w Nigrze (EUMPM Niger) oraz uchylenia decyzji (WPZiB) 2023/614 (EUMPM Niger/2/2023)

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2023/1790 z dnia 14 września 2023 r. w sprawie mianowania dowódcy sił misji UE szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w Mozambiku (EUTM Mozambique) i uchylenia decyzji (WPZiB) 2022/1482 (EUTM Mozambique/2/2023)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1781 z dnia 13 września 2023 r. w sprawie ustanowienia ram dotyczących środków na rzecz wzmocnienia europejskiego ekosystemu półprzewodników oraz zmiany rozporządzenia (UE) 2021/694 (akt w sprawie czipów)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Nota informacyjna dotycząca wejścia w życie Protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Mauritiusu (2022–2026)

Strony 54 - 54 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2023/1782 z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2021/2085 ustanawiającego wspólne przedsięwzięcia w ramach programu „Horyzont Europa” w odniesieniu do Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Czipów

Strony 55 - 55 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1783 z dnia 15 września 2023 r. zmieniające załączniki II i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości benzoesanu denatonium, diuronu, etoksazolu, metomylu i teflubenzuronu w określonych produktach lub na ich powierzchni

Strony 63 - 63 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1784 z dnia 15 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 686/2012 w odniesieniu do przydzielenia państwom członkowskim, do celów procedury odnowienia, zadania oceny etoksazolu, którego zatwierdzenie wygasa w dniu 31 stycznia 2028 r.

Strony 89 - 89 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2023/1785 z dnia 15 września 2023 r. uchylająca decyzję 2006/929/WE w sprawie ustanowienia mechanizmu współpracy i weryfikacji postępów Bułgarii w realizacji określonych założeń w zakresie reformy systemu sądownictwa oraz walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną

Strony 91 - 91 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2023/1786 z dnia 15 września 2023 r. uchylająca decyzję 2006/928/WE w sprawie ustanowienia mechanizmu współpracy i weryfikacji postępów Rumunii w realizacji określonych założeń w zakresie reformy systemu sądownictwa oraz walki z korupcją

Strony 94 - 94 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/1768 z dnia 14 lipca 2023 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące certyfikacji i deklaracji systemów i części składowych wykorzystywanych do zapewniania zarządzania ruchem lotniczym/służb żeglugi powietrznej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1769 z dnia 12 września 2023 r. ustanawiające wymogi techniczne i procedury administracyjne dotyczące zatwierdzania organizacji zajmujących się projektowaniem lub produkcją systemów i części składowych wykorzystywanych do zarządzania ruchem lotniczym/służb żeglugi powietrznej oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2023/203

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1770 z dnia 12 września 2023 r. ustanawiające przepisy dotyczące wyposażenia statków powietrznych wymaganego do użytkowania jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej oraz zasady eksploatacji dotyczące użytkowania jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej, a także uchylające rozporządzenie (WE) nr 29/2009 i rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 1206/2011, (UE) nr 1207/2011 i (UE) nr 1079/2012

Strony 39 - 39 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1771 z dnia 12 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/373 w odniesieniu do systemów zarządzania ruchem lotniczym i służb żeglugi powietrznej oraz ich części składowych oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1032/2006, (WE) nr 633/2007 i (WE) nr 262/2009

Strony 49 - 49 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1772 z dnia 12 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 923/2012 w odniesieniu do zasad eksploatacji związanych z użytkowaniem systemów zarządzania ruchem lotniczym i służb żeglugi powietrznej oraz ich części składowych w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1033/2006

Strony 73 - 73 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1773 z dnia 17 sierpnia 2023 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/956 w odniesieniu do obowiązków sprawozdawczych do celów mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 w okresie przejściowym

Strony 94 - 94 Pobierz pdf

Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/1774 z dnia 14 września 2023 r. w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności

Strony 196 - 196 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1775 z dnia 14 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/330 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych przewodów rurowych i rur, bez szwu, ze stali nierdzewnej pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036

Strony 197 - 197 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1776 z dnia 14 września 2023 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz melaminy pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036

Strony 199 - 199 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1777 z dnia 14 września 2023 r. wprowadzające następczy (wsteczny) nadzór unijny nad przywozem etanolu paliwowego ze źródeł odnawialnych

Strony 247 - 247 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/1778 z dnia 12 września 2023 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Szwecji (notyfikowana jako dokument nr C(2023) 6246)

Strony 251 - 251 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 146/2020 z dnia 23 października 2020 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2023/1721]

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 147/2020 z dnia 23 października 2020 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG [2023/1722]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA