Kategorie

Dzienniki Unii Europejskiej

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1553 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Strony 141 - 141 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1554 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja VII – Komitet Regionów

Strony 152 - 152 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1555 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja VII – Komitet Regionów

Strony 153 - 153 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1556 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja VIII – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Strony 162 - 162 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1557 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja VIII – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Strony 163 - 163 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1558 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych

Strony 168 - 168 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1559 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja IX – Europejski Inspektor Ochrony Danych

Strony 170 - 170 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1560 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja X – Europejska Służba Działań Zewnętrznych

Strony 176 - 176 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1561 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja X – Europejska Służba Działań Zewnętrznych

Strony 178 - 178 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1562 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) (przed 20 lutego 2019 r.: Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego) za rok budżetowy 2019

Strony 187 - 187 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1563 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) (przed 20 lutego 2019 r.: Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego) za rok budżetowy 2019

Strony 189 - 189 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1564 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) (przed 20 lutego 2019 r.: Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego) za rok budżetowy 2019

Strony 191 - 191 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1565 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) (przed 20 lutego 2019 r.: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy) za rok budżetowy 2019

Strony 195 - 195 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1566 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) (przed 20 lutego 2019 r.: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy) za rok budżetowy 2019

Strony 197 - 197 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1567 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) (przed 20 lutego 2019 r.: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy) za rok budżetowy 2019

Strony 199 - 199 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1568 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019

Strony 203 - 203 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1569 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019

Strony 205 - 205 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1570 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019

Strony 207 - 207 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1571 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2019

Strony 211 - 211 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1572 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2019

Strony 213 - 213 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1573 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2019

Strony 215 - 215 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1574 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2019

Strony 219 - 219 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1575 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2019

Strony 221 - 221 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1576 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Środowiska za rok budżetowy 2019

Strony 223 - 223 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1577 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) (przed 20 lutego 2019 r.: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy) za rok budżetowy 2019

Strony 227 - 227 Pobierz pdf