| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Akty prawne: Dzienniki Unii Europejskiej

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C(E) z 2010 roku

Szukaj w Dziennikach Unii Europejskiej:

Dzienniki Unii Europejskiej Seria CE Nr 8 z 14 stycznia 2010

strony: 213 - 260Kontrola państwa portu (przekształcenie) II Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnego stanowiska Rady dotyczącego przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli państwa portu (przekształcenie) (5722/3/2008 - C6-0224/2008 - 2005/0238(COD)) P6_TC2-COD(2005)0238 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 24 września 2008 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/ …/WE w sprawie kontroli państwa portu (przekształcenie) ZAŁĄCZNIK I ELEMENTY WSPÓLNOTOWEGO SYSTEMU INSPEKCJI PRZEPROWADZANEJ PRZEZ PAŃSTWO PORTU ZAŁĄCZNIK II ELEMENTY PROFILU RYZYKA STATKU ZAŁĄCZNIK III ZGŁOSZENIE ZAŁĄCZNIK IV LISTA ŚWIADECTW I DOKUMENTÓW ZAŁĄCZNIK V PRZYKŁADY WYRAŹNYCH POWODÓW ZAŁĄCZNIK VI PROCEDURY KONTROLI STATKÓW ZAŁĄCZNIK VII ROZSZERZONA INSPEKCJA STATKÓW ZAŁĄCZNIK VIII PRZEPISY DOTYCZĄCE ODMOWY DOSTĘPU DO PORTÓW W OBRĘBIE WSPÓLNOTY ZAŁĄCZNIK IX PROTOKÓŁ Z INSPEKCJI ZAŁĄCZNIK X KRYTERIA UZASADNIAJĄCE ZATRZYMANIE STATKU ZAŁĄCZNIK XI MINIMALNE KRYTERIA DLA INSPEKTORÓW ZAŁĄCZNIK XII FUNKCJE BAZY DANYCH WYNIKÓW INSPEKCJI ZAŁĄCZNIK XIII PUBLIKOWANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH INSPEKCJI, ZATRZYMAŃ ORAZ ODMÓW DOSTĘPU W PORTACH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZAŁĄCZNIK XIV DANE DOSTARCZANE W KONTEKŚCIE MONITOROWANIA REALIZACJI ZAŁĄCZNIK XV SEKCJA A UCHYLONA DYREKTYWA ORAZ JEJ KOLEJNE ZMIANY SEKCJA B WYKAZ TERMINÓW TRANSPOZYCJI DO PRAWA KRAJOWEGO ZAŁĄCZNIK XVI TABELA KORELACJI