REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C(E) z 2006 roku

UNIA EUROPEJSKA - WERSJE SKONSOLIDOWANE TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ I TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ

Strony 1 - 331 Pobierz pdf

Wspólne stanowisko (WE) nr 32/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 999/2001 ustanawiające przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych

Strony 1 - 9 Pobierz pdf

REKLAMA

Wspólne stanowisko (WE) nr 33/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim

Strony 10 - 20 Pobierz pdf

Wspólne stanowisko (WE) nr 34/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej zasady dotyczące nominalnych ilości produktów w opakowaniach jednostkowych, uchylającej dyrektywy Rady 75/106/EWG i 80/232/EWG oraz zmieniającej dyrektywę Rady 76/211/ EWG

Strony 21 - 26 Pobierz pdf

REKLAMA

Wspólne stanowisko (WE) nr 27/2006 z dnia 25 września 2006 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej Siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013)

Strony 1 - 50 Pobierz pdf

Wspólne stanowisko (WE) nr 28/2006 z dnia 23 października 2006 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju

Strony 51 - 84 Pobierz pdf

Wspólne stanowisko (WE) nr 29/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania danych statystycznych na temat wyładunków produktów rybołówstwa w państwach członkowskich i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1382/91 (1)

Strony 85 - 93 Pobierz pdf

Wspólne stanowisko (WE) nr 30/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego (2008)

Strony 94 - 102 Pobierz pdf

Wspólne stanowisko (WE) nr 31/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program działań Wspólnoty w dziedzinie polityki ochrony konsumentów (2007-2013) (1)

Strony 103 - 112 Pobierz pdf

Wspólne stanowisko (WE) nr 23/2006 z dnia 18 września 2006 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą okresloną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy (przekształcenie) (1)

Strony 1 - 47 Pobierz pdf

Wspólne stanowisko (WE) nr 24/2006 z dnia 18 września 2006 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą okresloną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony małoletnich, godności ludzkiej oraz prawa do odpowiedzi w odniesieniu do konkurencyjności europejskiego przemysłu audiowizualnego oraz internetowych usług informacyjnych

Strony 48 - 56 Pobierz pdf

Wspólne stanowisko (WE) nr 25/2006 z dnia 18 września 2006 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą okresloną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn

Strony 57 - 68 Pobierz pdf

Wspólne stanowisko (WE) nr 26/2006 z dnia 25 września 2006 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą okresloną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program Europa dla Obywateli na rzecz promowania aktywnego obywatelstwa europejskiego na lata 2007-2013

Strony 69 - 79 Pobierz pdf

Wspólne stanowisko (WE) nr 19/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. przyjęte przez Radę, działającą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w międzynarodowym ruchu kolejowym

Strony 1 - 29 Pobierz pdf

Wspólne stanowisko (WE) nr 20/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. przyjęte przez Radę, działającą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych oraz dyrektywę 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej

Strony 30 - 41 Pobierz pdf

Wspólne stanowisko (WE) nr 21/2006 z dnia 14 września 2006 r. przyjęte przez Radę, działającą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyznawania uprawnień maszynistom prowadzącym lokomotywy i pociągi w obrębie systemu kolejowego Wspólnoty

Strony 42 - 67 Pobierz pdf

Wspólne stanowisko (WE) nr 22/2006 z dnia 25 września 2006 r. przyjęte przez Radę, działającą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (RZYM II)

Strony 68 - 83 Pobierz pdf

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

1. Wznowienie sesji

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

2. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

3. Oświadczenie Przewodniczącego

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

4. Składanie dokumentów

Strony 2 - 4 Pobierz pdf

5. Skład Parlamentu

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

6. Skład komisji i delegacji

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

7. Teksty porozumień przekazane przez Radę

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA