REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C(E) z 2013 roku

Pytania pisemne skierowane przez posłów do Parlamentu Europejskiego i odpowiedzi na te pytania udzielone przez instytucję Unii Europejskiej

Strony 1 - 633 Pobierz pdf

Pytania pisemne skierowane przez posłów do Parlamentu Europejskiego i odpowiedzi na te pytania udzielone przez instytucję Unii Europejskiej

Strony 1 - 626 Pobierz pdf

REKLAMA

Pytania pisemne skierowane przez posłów do Parlamentu Europejskiego i odpowiedzi na te pytania udzielone przez instytucję Unii Europejskiej

Strony 1 - 629 Pobierz pdf

Pytania pisemne skierowane przez posłów do Parlamentu Europejskiego i odpowiedzi na te pytania udzielone przez instytucję Unii Europejskiej

Strony 1 - 642 Pobierz pdf

REKLAMA

Stanowisko Rady (UE) nr 11/2013 w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego niektóre rozporządzenia dotyczące wspólnej polityki handlowej w odniesieniu do procedur przyjmowania niektórych środków Przyjęte przez Radę w dniu 15 listopada 2013 r.

Strony 1 - 48 Pobierz pdf

Stanowisko Rady (UE) nr 12/2013 w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego niektóre rozporządzenia dotyczące wspólnej polityki handlowej w odniesieniu do przyznania uprawnień przekazanych i wykonawczych do przyjmowania niektórych środków Przyjęte przez Radę w dniu 15 listopada 2013 r.

Strony 49 - 65 Pobierz pdf

Stanowisko Rady (UE) nr 13/2013 w pierwszym czytaniu w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego Przyjęte przez Radę w dniu 15 listopada 2013 r. 

Strony 66 - 104 Pobierz pdf

Protokół posiedzenia w dniu 9 września 2013 r.

Strony 1 - 23 Pobierz pdf

Protokół posiedzenia w dniu 10 września 2013 r.

Strony 24 - 85 Pobierz pdf

Protokół posiedzenia w dniu 11 września 2013 r.

Strony 86 - 238 Pobierz pdf

Protokół posiedzenia w dniu 12 września 2013 r.

Strony 239 - 387 Pobierz pdf

Pytania pisemne skierowane przez posłów do Parlamentu Europejskiego i odpowiedzi na te pytania udzielone przez instytucję Unii Europejskiej

Strony 1 - 635 Pobierz pdf

Pytania pisemne skierowane przez posłów do Parlamentu Europejskiego i odpowiedzi na te pytania udzielone przez instytucję Unii Europejskiej

Strony 1 - 611 Pobierz pdf

Rzekomy transport i nielegalne przetrzymywanie więźniów w krajach europejskich przez CIA Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie rzekomego udziału państw europejskich w organizowanym przez CIA transporcie i nielegalnym przetrzymywaniu więźniów na terenie tych państw: działania podejmowane w następstwie sprawozdania komisji TDIP PE (2012/2033(INI))

Strony 1 - 15 Pobierz pdf

Zwiększenie solidarności wewnątrz UE w dziedzinie azylu Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie zwiększenia solidarności wewnątrz UE w dziedzinie azylu (2012/2032(INI))

Strony 16 - 25 Pobierz pdf

Przygotowanie programu prac Komisji na rok 2013 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie programu prac Komisji na rok 2013 (2012/2688(RSP))

Strony 25 - 31 Pobierz pdf

Dobrowolne honorowe dawstwo tkanek i komórek Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie dobrowolnego honorowego dawstwa tkanek i komórek (2011/2193(INI))

Strony 31 - 38 Pobierz pdf

Rola kobiet w gospodarce ekologicznej Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie roli kobiet w gospodarce ekologicznej (2012/2035 (INI))

Strony 38 - 46 Pobierz pdf

Warunki pracy kobiet w sektorze usług Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie warunków pracy kobiet w sektorze usług (2012/2046 (INI))

Strony 47 - 56 Pobierz pdf

Kształcenie, szkolenia i strategia „Europa 2020” Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie kształcenia, szkolenia i strategii „Europa 2020” (2012/2045(INI))

Strony 56 - 63 Pobierz pdf

Internetowa dystrybucja utworów audiowizualnych w UE Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 września 2012 r. w sprawie internetowej dystrybucji utworów audiowizualnych w UE (2011/2313(INI))

Strony 64 - 74 Pobierz pdf

Decyzja o niewyrażeniu sprzeciwu wobec środka wykonawczego: pokładowy system zapobiegania kolizjom w niektórych statkach powietrznych Decyzja Parlamentu Europejskiego o niewyrażeniu sprzeciwu wobec projektu decyzji Komisji upoważniającej Republikę Francuską do zastosowania odstępstwa od rozporządzenia Komisji (UE) nr 1332/2011 w odniesieniu do stosowania nowej wersji oprogramowania pokładowego systemu zapobiegania kolizjom (ACAS II) w przypadku niektórych nowo zbudowanych statków powietrznych (D020967/02 - 2012/2745 (RPS))

Strony 75 - 75 Pobierz pdf

Decyzja o niewyrażeniu sprzeciwu wobec aktu delegowanego: współpraca międzynarodowa i negocjacje w sektorze mleka i przetworów mlecznych Decyzja Parlamentu Europejskiego o niewyrażeniu sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 28 czerwca 2012 r. uzupełniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do współpracy międzynarodowej i negocjacji umownych organizacji producentów w sektorze mleka i przetworów mlecznych (12020-12 - C(2012)4297 - 2012/2780 (RPS)

Strony 76 - 76 Pobierz pdf

Roczne sprawozdanie Rady dla Parlamentu Europejskiego na temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 września 2012 r. w sprawie rocznego sprawozdania Rady dla Parlamentu Europejskiego na temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (12562/2011 -2012/2050(INI))

Strony 77 - 98 Pobierz pdf

Ochrona i zrównoważona eksploatacja zasobów rybołówstwa Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 września 2012 r. w sprawie obowiązków w zakresie sprawozdawczości na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (2011/2291(INI))

Strony 99 - 103 Pobierz pdf

REKLAMA