REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C(E) z 2014 roku

Protokół posiedzenia w dniu 9 grudnia 2013 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Protokół posiedzenia w dniu 10 grudnia 2013 r.

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

REKLAMA

Protokół posiedzenia w dniu 11 grudnia 2013 r.

Strony 128 - 128 Pobierz pdf

Protokół posiedzenia w dniu 12 grudnia 2013 r.

Strony 238 - 238 Pobierz pdf

REKLAMA

Pytania pisemne skierowane przez posłów do Parlamentu Europejskiego i odpowiedzi na te pytania udzielone przez instytucję Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Pytania pisemne skierowane przez posłów do Parlamentu Europejskiego i odpowiedzi na te pytania udzielone przez instytucję Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Pytania pisemne skierowane przez posłów do Parlamentu Europejskiego i odpowiedzi na te pytania udzielone przez instytucję Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Stanowisko Rady (UE) nr 3/2014 w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poziomu dźwięku pojazdów silnikowych i zamiennych układów tłumiących oraz zmieniającego dyrektywę 2007/46/WE i uchylającego dyrektywę 70/157/EWG Przyjęte przez Radę w dniu 20 lutego 2014 r.

Strony 1 - 69 Pobierz pdf

Pytania pisemne skierowane przez posłów do Parlamentu Europejskiego i odpowiedzi na te pytania udzielone przez instytucję Unii Europejskiej

Strony 1 - 629 Pobierz pdf

Pytania pisemne skierowane przez posłów do Parlamentu Europejskiego i odpowiedzi na te pytania udzielone przez instytucję Unii Europejskiej

Strony 1 - 618 Pobierz pdf

Stanowisko Rady (UE) nr 2/2014 w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymogów służących zwiększeniu mobilności pracowników między państwami członkowskimi dzięki łatwiejszemu nabywaniu i zachowywaniu uprawnień do dodatkowych emerytur Przyjęte przez Radę w dniu 17 lutego 2014 r. 

Strony 1 - 9 Pobierz pdf

Obawy europejskich obywateli i przedsiębiorstw w związku z funkcjonowaniem jednolitego rynku Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2012 r. w sprawie dwudziestu głównych obaw europejskich obywateli i przedsiębiorstw związanych z jednolitym rynkiem (2012/2044 (INI))

Strony 1 - 15 Pobierz pdf

Negocjacje handlowe UE z Japonią Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2012 r. w sprawie negocjacji handlowych UE z Japonią (2012/2711(RSP))

Strony 16 - 20 Pobierz pdf

Sprawozdanie UE za rok 2011 w sprawie spójności polityki na rzecz rozwoju Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2012 r. w sprawie sprawozdania UE za rok 2011 w sprawie spójności polityki na rzecz rozwoju (2012/2063(INI))

Strony 21 - 39 Pobierz pdf

Sytuacja w zakresie praw człowieka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 października 2012 r. w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (2012/2842(RSP))

Strony 40 - 42 Pobierz pdf

Dyskryminacja dziewcząt w Pakistanie, w szczególności sprawa Malali Yousafzai Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 października 2012 r. w sprawie dyskryminacji dziewcząt w Pakistanie, szczególnie przypadku Malali Yousafzai (2012/2843(RSP))

Strony 43 - 47 Pobierz pdf

Sytuacja w Kambodży Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 października 2012 r. w sprawie sytuacji w Kambodży (2012/2844(RSP))

Strony 48 - 50 Pobierz pdf

Innowacyjne instrumenty finansowe w kontekście kolejnych wieloletnich ram finansowych Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 października 2012 r. w sprawie innowacyjnych instrumentów finansowych w kontekście następnych wieloletnich ram finansowych (2012/2027(INI))

Strony 51 - 58 Pobierz pdf

Sprawozdanie roczne z działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2011 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 października 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2011 (2012/2049(INI))

Strony 59 - 63 Pobierz pdf

Europejski semestr koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 2012 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 października 2012 r. w sprawie europejskiego semestru na potrzeby koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 2012 (2012/2150(INI))

Strony 64 - 76 Pobierz pdf

Stosunki handlowe UE-Rosja w następstwie przystąpienia Rosji do WTO Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 października 2012 r. w sprawie stosunków handlowych UE-Rosja po przystąpieniu Rosji do WTO (2012/2695(RSP))

Strony 77 - 81 Pobierz pdf

Wybory na Białorusi Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 października 2012 r. w sprawie sytuacji na Białorusi po wyborach parlamentarnych w dniu 23 września 2012 r. (2012/2815(RSP))

Strony 81 - 86 Pobierz pdf

Wybory w Gruzji Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 października 2012 r. w sprawie wyborów w Gruzji (2012/2816(RSP))

Strony 87 - 90 Pobierz pdf

Procedury dotyczące stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu WE-Serbia i Umowy przejściowej WE-Serbia I Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2012 r. w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pewnych procedur dotyczących stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony, oraz pewnych procedur dotyczących stosowania Umowy przejściowej między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony (COM(2011)0938 - C7-0010/2012 - 2011/0465(COD)) P7_TC1-COD(2011)0465 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 25 października 2012 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr â€Ś/2012 przyjęte w sprawie pewnych procedur dotyczących stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony, oraz pewnych procedur dotyczących stosowania Umowy przejściowej między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony

Strony 91 - 97 Pobierz pdf

Wydłużenie okresu stosowania decyzji zmieniającej decyzję Rady 2003/17/WE oraz aktualizacja nazwy państwa trzeciego oraz nazw organów odpowiedzialnych za zatwierdzanie i kontrolę produkcji I Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję Rady 2003/17/WE poprzez wydłużenie okresu jej stosowania oraz aktualizację nazwy państwa trzeciego oraz nazw organów odpowiedzialnych za zatwierdzanie i kontrolę produkcji (COM(2012)0343 - C7-0161/2012 - 2012/0165(COD)) P7_TC1-COD(2012)0165 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 25 października 2012 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr â€Ś/2012/UE w sprawie zmiany decyzji Rady 2003/17/WE poprzez wydłużenie okresu jej stosowania oraz aktualizację nazwy państwa trzeciego oraz nazw organów odpowiedzialnych za zatwierdzanie i kontrolę produkcji

Strony 98 - 99 Pobierz pdf

REKLAMA