REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C(E) z 2011 roku

Niepowodzenia ochrony praw człowieka i sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 października 2010 r. w sprawie braku ochrony praw człowieka i sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga

Strony 1 - 5 Pobierz pdf

Światowy Dzień przeciw Karze Śmierci Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 października 2010 r. w sprawie Światowego Dnia przeciwko Karze Śmierci

Strony 5 - 10 Pobierz pdf

REKLAMA

Działania UE związane z poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej w Europie Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 października 2010 r. w sprawie działań UE związanych z poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej w Europie

Strony 10 - 14 Pobierz pdf

Konferencja na temat różnorodności biologicznej - Nagoja 2010 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 października 2010 r. w sprawie strategicznych celów UE na 10. posiedzenie Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej, które odbędzie się w dniach 18-29 października 2010 r. w Nagoi (Japonia)

Strony 14 - 21 Pobierz pdf

REKLAMA

Bazylea II i przegląd dyrektywy dotyczącej wymogów kapitałowych (CRD 4) Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 października 2010 r. w sprawie porozumienia Bazylea II oraz przeglądu dyrektyw w sprawie wymogów kapitałowych (CRD 4) (2010/2074 (INI))

Strony 22 - 30 Pobierz pdf

Systemy opieki zdrowotnej w Afryce Subsaharyjskiej i zdrowia na świecie Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 października 2010 r. w sprawie systemów opieki zdrowotnej w Afryce subsaharyjskiej i zdrowia na świeciee (2010/2070(INI))

Strony 30 - 38 Pobierz pdf

Polityka regionalna i polityka spójności Unii Europejskiej po roku 2013 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 października 2010 r. w sprawie polityki spójności i polityki regionalnej UE po 2013 r.

Strony 39 - 41 Pobierz pdf

Przyszłość Europejskiego Funduszu Społecznego Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 października 2010 r. w sprawie przyszłości Europejskiego Funduszu Społecznego

Strony 41 - 43 Pobierz pdf

Rozszerzenie przepisów rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i rozporządzenia (WE) nr 987/2009 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi przepisami wyłącznie ze względu na ich obywatelstwo II Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 7 października 2010 r. w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady rozszerzającego rozporządzenie (WE) nr 883/2004 i rozporządzenie (WE) nr 987/2009 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi rozporządzeniami wyłącznie ze względu na ich obywatelstwo (11160/4/2010 - C7-0208/2010 - 2007/0152(COD))

Strony 44 - 45 Pobierz pdf

Nominacja członka Trybunału Obrachunkowego (Lazaros Stavrou Lazarou - CY) Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 października 2010 r. w sprawie nominacji Lazarosa Stavrou Lazarou na członka Trybunału Obrachunkowego (C7-0188/2010 - 2010/0818(NLE))

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Powołanie członka Trybunału Obrachunkowego (Gijs de Vries - Holandia) Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 października 2010 r. w sprawie nominacji Gijsa M. de Vriesa na członka Trybunału Obrachunkowego (C7-0191/2010 - 2010/0819(NLE))

Strony 46 - 46 Pobierz pdf

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Galicia Textiles, Hiszpania Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 października 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2010/003 ES/Galicia Textiles z Hiszpanii) (COM(2010)0437 - C7-0205/2010 - 2010/2136(BUD)) ZAŁĄCZNIK

Strony 46 - 49 Pobierz pdf

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Danfoss, Dania Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 października 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2009/015 DK/Danfoss Group z Danii) (COM(2010)0416 - C7-0200/2010 - 2010/2134(BUD)) ZAŁĄCZNIK

Strony 50 - 52 Pobierz pdf

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Linak As, Dania Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 października 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2009/031 DK/Linak z Danii)D) (COM(2010)0417 - C7-0199/2010 - 2010/2133(BUD)) ZAŁĄCZNIK

Strony 53 - 55 Pobierz pdf

Państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych państw członkowskich I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 7 października 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych państw członkowskich, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (COM(2010)0256 - C7-0134/2010 - 2010/0137(COD)) P7_TC1-COD(2010)0137 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 7 października 2010 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr â€Ś/2010 zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu

Strony 56 - 56 Pobierz pdf

Lista tytułów pytań pisemnych złożonych przez posłów do Parlamentu Europejskiego, wskazująca numer, język oryginału, autora, grupę polityczną, instytucję, do której skierowane jest pytanie, datę złożenia oraz przedmiot pytania.

Strony 1 - 101 Pobierz pdf

Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego i rola makroregionów w przyszłej polityce spójności Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego oraz roli makroregionów w przyszłej polityce spójności (2009/2230(INI))

Strony 1 - 8 Pobierz pdf

Wkład polityki regionalnej UE w walkę z kryzysem finansowym i gospodarczym, ze specjalnym odniesieniem do celu 2 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie wkładu polityki regionalnej UE w walkę z kryzysem finansowym i gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem celu 2 (2009/2234 (INI))

Strony 8 - 13 Pobierz pdf

Zrównoważona przyszłość transportu Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie zrównoważonej przyszłości transportu (2009/2096(INI))

Strony 13 - 23 Pobierz pdf

Roczne sprawozdanie dotyczące działalności Komisji Petycji w roku 2009 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie obrad Komisji Petycji w roku 2009 (2009/2139 (INI))

Strony 23 - 29 Pobierz pdf

Wspieranie dostępu młodzieży do rynków pracy, poprawa statusu osób odbywających staże i praktyki zawodowe Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie wspierania dostępu młodzieży do rynków pracy, poprawy statusu osób odbywających staże i praktyki zawodowe (2009/2221(INI))

Strony 29 - 39 Pobierz pdf

Nietypowe umowy, zabezpieczenie ścieżek rozwoju zawodowego i nowe formy dialogu społecznego Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie nietypowych umów o pracę, pewnej ścieżki kariery, flexicurity oraz nowych form dialogu socjalnego (2009/2220(INI))

Strony 39 - 48 Pobierz pdf

Zielona księga Komisji dotycząca gospodarowania bioodpadami w Unii Europejskiej Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie zielonej księgi Komisji w sprawie gospodarowania bioodpadami w Unii Europejskiej (2009/2153(INI))

Strony 48 - 55 Pobierz pdf

Wynagrodzenie dyrektorów spółek notowanych na rynku regulowanym oraz polityka wynagrodzeń w sektorze usług finansowych Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie wynagrodzeń dyrektorów spółek giełdowych oraz polityki wynagrodzeń w sektorze usług finansowych (2010/2009(INI))

Strony 56 - 61 Pobierz pdf

Transgraniczne zarządzanie kryzysowe w sektorze bankowym Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 lipca 2010 r. zawierającego zalecenia dla Komisji w sprawie transgranicznego zarządzania kryzysowego w sektorze bankowym (2010/2006(INI)) ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI

Strony 61 - 69 Pobierz pdf

REKLAMA