REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C(E) z 2012 roku

Realizacja programów polityki spójności w latach 2007-2013 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie sprawozdania 2010 dotyczącego wprowadzania programów polityki spójności na lata 2007-2013 (2010/2139(INI))

Strony 1 - 10 Pobierz pdf

Europejski program rozwoju miast i jego przyszłość w ramach polityki spójności Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie europejskiej agendy miejskiej i jej przyszłości w polityce spójności (2010/2158(INI))

Strony 10 - 18 Pobierz pdf

REKLAMA

Cel 3: Wyzwanie dla współpracy terytorialnej - przyszły program współpracy transgranicznej, ponadpaństwowej i międzyregionalnej Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2011 r. dotyczące celu 3: Wyzwanie dla współpracy terytorialnej - przyszły harmonogram współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej (2010/2155(INI))

Strony 18 - 26 Pobierz pdf

Aktualna sytuacja oraz przyszła synergia między EFRR a innymi funduszami strukturalnymi na rzecz zwiększenia skuteczności Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie aktualnej sytuacji i przyszłych synergii na rzecz większej skuteczności EFRR i innych funduszy strukturalnych (2010/2160(INI))

Strony 27 - 34 Pobierz pdf

REKLAMA

Upoważnienie do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2012 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie upoważnienia do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2012 (2011/2019(BUD))

Strony 35 - 49 Pobierz pdf

WPR do 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie WPR do 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi (2011/2051(INI))

Strony 49 - 64 Pobierz pdf

Dobrowolny system etykietowania opakowań produktów przemysłowych w alfabecie Braillea Oświadczenie pisemne Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie dobrowolnego systemu etykietowania opakowań produktów przemysłowych w alfabecie Braillea

Strony 65 - 65 Pobierz pdf

Zmiana art. 51: wspólne posiedzenia komisji Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany art. 51 Regulaminu Parlamentu Europejskiego dotyczącego procedury obejmującej wspólne posiedzenia komisji (2010/2061(REG))

Strony 66 - 67 Pobierz pdf

Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego posła Adriana Severina Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Adriana Severina (2011/2070(IMM))

Strony 67 - 68 Pobierz pdf

Wybór wiceprzewodniczącego (interpretacja art. 13 ust. 1 Regulaminu) Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego (interpretacja art. 13 ust. 1 Regulaminu Parlamentu Europejskiego)

Strony 69 - 69 Pobierz pdf

Mianowanie na stanowisko prezesa Centralnego Banku Europejskiego - Kandydat Mario Draghi Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania Prezesa Europejskiego Banku Centralnego (10057/2011 - C7-0134/2011 - 2011/0804(NLE))

Strony 70 - 70 Pobierz pdf

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: General Motors Belgium Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2010/031 BE/General Motors Belgium z Belgii) (COM(2011)0212 - C7-0096/2011 - 2011/2074(BUD)) ZAŁĄCZNIK

Strony 71 - 72 Pobierz pdf

Uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między UE a Republiką Seszeli Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli (17238/2010 - C7-0031/2011 - 2010/0335(NLE))

Strony 73 - 73 Pobierz pdf

Uprawnienia do połowów i rekompensata finansowa przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między UE a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Demokratyczną Republiką Wysp Świętego Tomasza i Książęcej (05371/2011 - C7-0119/2011 - 2010/0355(NLE))

Strony 74 - 74 Pobierz pdf

Protokół UE/Andora w sprawie środków bezpieczeństwa stosowanych przez organy celne Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu rozszerzającego o środki bezpieczeństwa stosowane przez organy celne Porozumienie w formie wymiany listów między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Księstwem Andory (17403/2010 - C7-0036/2011 - 2010/0308(NLE))

Strony 75 - 75 Pobierz pdf

Umowa UE-Kanada dotycząca bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy dotyczącej bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego między Wspólnotą Europejską i Kanadą (06645/1/2010 - C7-0100/2010 - 2009/0156(NLE))

Strony 75 - 76 Pobierz pdf

Zapobieganie zaburzeniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowanie I Poprawki Parlamentu Europejskiego przyjęte w dniu 23 czerwca 2011 r. do wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania zaburzeniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania (COM(2010)0527 - C7-0301/2010 - 2010/0281(COD))

Strony 76 - 88 Pobierz pdf

Przyspieszenie i wyjaśnienie procedury nadmiernego deficytu Poprawki Parlamentu Europejskiego przyjęte w dniu 23 czerwca 2011 r. do wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1467/97 w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu (COM(2010)0522 - C7-0396/2010 - 2010/0276(CNS))

Strony 88 - 100 Pobierz pdf

Wymogi dotyczące ram budżetowych w państwach członkowskich Poprawki Parlamentu Europejskiego przyjęte w dniu 23 czerwca 2011 r. do wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wymogów dotyczących ram budżetowych w państwach członkowskich (COM(2010)0523 - C7-0397/2010 - 2010/0277(NLE))

Strony 100 - 111 Pobierz pdf

Nadzór budżetowy w strefie euro I Poprawki Parlamentu Europejskiego przyjęte w dniu 23 czerwca 2011 r. do wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie skutecznego egzekwowania nadzoru budżetowego w strefie euro (COM(2010)0524 - C7-0298/2010 - 2010/0278(COD))

Strony 111 - 120 Pobierz pdf

Nadzór nad pozycjami budżetowymi oraz nadzór i koordynacja polityk gospodarczych I Poprawki Parlamentu Europejskiego przyjęte w dniu 23 czerwca 2011 r. do wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych (COM(2010)0526 - C7-0300/2010 - 2010/0280(COD))

Strony 121 - 139 Pobierz pdf

Środki egzekwowania korekty nadmiernych zaburzeń równowagi makroekonomicznej w strefie euro I Poprawki Parlamentu Europejskiego przyjęte w dniu 23 czerwca 2011 r. do wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków egzekwowania korekty nadmiernych zaburzeń równowagi makroekonomicznej w strefie euro (COM(2010)0525 - C7-0299/2010 - 2010/0279(COD))

Strony 139 - 144 Pobierz pdf

Prawa konsumentów I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw konsumentów (COM(2008)0614 - C6-0349/2008 - 2008/0196(COD)) P7_TC1-COD(2008)0196 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 czerwca 2011 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/…/UE w sprawie praw konsumentów, zmieniającej dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającej dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ZAŁĄCZNIK

Strony 145 - 146 Pobierz pdf

Przepisy dotyczące ciągników wprowadzanych do obrotu w ramach programu elastyczności I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2000/25/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących ciągników wprowadzanych do obrotu w ramach programu elastyczności (COM(2010)0607 - C7-0342/2010 - 2010/0301(COD)) P7_TC1-COD(2010)0301 Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 23 czerwca 2011 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/…/UE zmieniającej dyrektywę 2000/25/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących ciągników wprowadzanych do obrotu w ramach programu elastyczności

Strony 146 - 147 Pobierz pdf

Wypalone paliwo jądrowe i odpady promieniotwórcze Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi (COM(2010)0618 - C7-0387/2010 - 2010/0306(NLE))

Strony 147 - 177 Pobierz pdf

REKLAMA