REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C(I) z 2021 roku

Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych z dnia 12 listopada 2021 r. (Opublikowano zgodnie z art. 13 lub art. 38 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Tworzenie sieci organizacji zajmujących się dziedzinami wchodzącymi w zakres misji Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) 2021/C 451 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Zaproszenie do składania wniosków dotyczących ustanowienia wspólnoty wiedzy i innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii Identyfikator zaproszenia: HORIZON-EIT-2021-KIC-DESIGN 2021/C 432 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Powiadomienie złożone przez Unię Europejską zgodnie z Umową o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony 2021/C 427 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Powiadomienia złożone przez Unię Europejską zgodnie z Umową o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, z drugiej strony 2021/C 427 I/02

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 19 października 2021 r. w sprawie mianowania członka i zastępcy członka Komitetu Doradczego ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z Włoch 2021/C 427 I/03

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Prohlášení Evropské komise o úpravě/pozastavení pomoci podle čl. 8 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady 2021/1529, kterým se zřizuje Nástroj předvstupní pomoci (NPP III) 2021/C 403 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Opinia nr 2/2021 w sprawie wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 609/2014 w celu zwiększenia przewidywalności dla państw członkowskich oraz uściślenia procedur rozstrzygania sporów przy udostępnianiu tradycyjnych zasobów własnych oraz zasobów własnych opartych na VAT i na DNB (COM(2021) 327 final z 25 czerwca 2021, 2021/0161 (NLE)) 2021/C 402 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 28 września 2021 r. w sprawie powołania przewodniczącego izby odwoławczej oraz przedłużenia kadencji przewodniczącego izby odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej 2021/C 393 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 16 września 2021 r. ustanawiająca Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia 2021/C 393 I/02

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 21 września 2021 r. dotycząca przyjęcia stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 4 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 2021/C 384 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 21 września 2021 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków z Węgier do Komitetu Doradczego ds. Swobodnego Przepływu Pracowników 2021/C 384 I/02

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego w sprawie zawieszenia pomocy przyznawanej na mocy Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) 2021/C 380 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego w sprawie decyzji Rady 2010/427/UE i koordynacji strategicznej 2021/C 380 I/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego w sprawie nazw beneficjentów 2021/C 380 I/03

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Oświadczenie Komisji Europejskiej w sprawie dialogu geopolitycznego z Parlamentem Europejskim dotyczącego Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) 2021/C 380 I/04

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Oświadczenie Komisji Europejskiej w sprawie modyfikacji / zawieszenia pomocy przewidzianych w art. 8 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1529 ustanawiającego Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) 2021/C 380 I/05

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Oświadczenie Komisji Europejskiej w sprawie doradczego charakteru rad strategicznych zgodnie z art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1529 ustanawiającego Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA III) 2021/C 380 I/06

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2014/145/WPZiB, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2021/1470, oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2021/1464, w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi 2021/C 367 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, wobec których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2014/145/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających 2021/C 367 I/02

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprostowanie do zaproszenia do składania zgłoszeń w procedurze naboru kontrolera gwarancji proceduralnych w kontekście dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) – COM/2021/20062 ( Dz.U. C 279 A z 13.7.2021 )

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 6 września 2021 r. dotycząca przyjęcia stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022 2021/C 360 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 19 lipca 2021 r. dotycząca przyjęcia stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 1 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 2021/C 348 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie sprostowania decyzji wykonawczej (UE) 2020/2182 w sprawie ostatecznej odpowiedzi dotyczącej przywozu przedstawionej w imieniu Unii w odniesieniu do przyszłego przywozu niektórych chemikaliów na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 2021/C 348 I/02

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie 2021/C 334 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA