REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C(I) z 2021 roku

Oświadczenie Komisji w sprawie motywów 50 i 51 oraz art. 8 ust.10 2021/C 226 I/05

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Oświadczenie Komisji w sprawie geopolitycznego dialogu z Parlamentem Europejskim na temat Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej – „Globalny wymiar Europy” 2021/C 226 I/04

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA

Oświadczenie Komisji 2021/C 222 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 7 czerwca 2021 r. uchylająca decyzję 2009/17/WE 2021/C 219 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 3 czerwca 2021 r. ustanawiająca wykaz oznaczeń geograficznych chronionych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012, w odniesieniu do których mają być składane wnioski o rejestrację międzynarodową zgodnie z art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1753 2021/C 219 I/02

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Wykaz członków sieci głównych dealerów 2021/C 219 I/03

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 8 czerwca 2021 r. ustanawiająca wykaz oznaczeń geograficznych chronionych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 251/2014, w odniesieniu do których mają być składane wnioski o rejestrację międzynarodową zgodnie z art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1753 2021/C 219 I/04

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Komunikat Komisji – Uzupełnienie do Wytycznych w sprawie szczegółów różnych kategorii zmian, w sprawie funkcjonowania procedur ustanowionych w rozdziałach II, IIa, III i IV rozporządzenia Komisji (WE) nr 1234/2008 z dnia 24 listopada 2008 r. dotyczącego badania zmian w warunkach pozwoleń na dopuszczenie do obrotu dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i weterynaryjnych produktów leczniczych oraz w sprawie dokumentacji, którą należy przedłożyć na podstawie tych procedur

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 3 czerwca 2021 r. ustanawiająca wykaz oznaczeń geograficznych chronionych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787, w odniesieniu do których mają być składane wnioski o rejestrację międzynarodową zgodnie z art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1753

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie powiadomienia Republiki Ghany o możliwości uznania jej za niewspółpracujące państwo trzecie w zakresie zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 2 czerwca 2021 r. ustanawiająca wykaz oznaczeń geograficznych chronionych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013, w odniesieniu do których mają być składane wnioski o rejestrację międzynarodową zgodnie z art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1753

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Oświadczenie Komisji Europejskiej w sprawie szczególnych przydziałów dla platform centrów doskonałości zawodowej 2021/C 201 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2023 r. dla urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej zatrudnionych w Brukseli i Luksemburgu 2021/C 201 I/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Wspólna deklaracja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania komponentu „Wartości Unii” w 2021 r. 2021/C 168 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Oświadczenie Komisji dotyczące rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/691 w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla Zwolnionych Pracowników (EFG) oraz uchylającego rozporządzenie (UE) nr 1309/2013 2021/C 161 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 23 kwietnia 2021 r. dotycząca przyjęcia stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 2021/C 161 I/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków z Włoch do Komitetu Doradczego ds. Swobodnego Przepływu Pracowników 2021/C 149 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie 2021/C 149 I/02

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie 2021/C 149 I/03

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprostowanie do: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA), Bilbao – Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Wykonawczego (Zatrudnienie na czas określony – grupa zaszeregowania AD 14) – COM/2020/20049 ( Dz.U. C 171 A z 19.5.2020 )

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2013/184/WPZiB, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2021/639, i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 401/2013, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2021/638 dotyczących środków ograniczających w związku z sytuacją w Mjanmie/Birmie

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do podmiotów danych, do których to podmiotów mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2013/184/WPZiB i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 401/2013 dotyczących środków ograniczających w związku z sytuacją w Mjanmie/Birmie

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2010/231/WPZiB, wykonywanej decyzją wykonawczą Rady (WPZiB) 2021/560, i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 356/2010, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2021/559, w sprawie środków ograniczających wobec Somalii 2021/C 118 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób, których dotyczą dane, do których to osób mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2010/231/WPZiB i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 356/2010 w sprawie środków ograniczających wobec Somalii 2021/C 118 I/02

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Tworzenie sieci organizacji zajmujących się dziedzinami wchodzącymi w zakres misji Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) 2021/C 118 I/03

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

REKLAMA