Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK- II.4131.278.2012 Wojewody Lubelskiego z dnia 1 października 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVIII/119/2012 Rady Gminy Jabłonna z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Jabłonna w części obejmującej § 6 ust. 3, § 7 ust. 1, § 17 ust. 5 w brzmieniu: „wyznaczony pracownik Urzędu Gminy lub”, Statutu Sołectwa Chmiel Pierwszy, stanowiącego załącznik nr 1, Statutu Sołectwa Chmiel Drugi stanowiącego załącznik nr 2, Statutu Sołectwa Chmiel Kolonia, stanowiący załącznik nr 3, Statutu Sołectwa Czerniejew, stanowiącego załącznik Nr 4, Statutu Sołectwa Czerniejew Kolonia stanowiącego załącznik Nr 5, Statutu Sołectwa Jabłonna Pierwsza, stanowiącego załącznik Nr 6, Statutu Sołectwa Jabłonna Druga, stanowiącego załącznik Nr 7, Statutu Sołectwa Jabłonna- Majątek, stanowiącego załącznik Nr 8, Statutu Sołectwa Piotrków Pierwszy, stanowiącego załącznik Nr 9, Statutu Sołectwa Piotrków Drugi, stanowiącego załącznik Nr 10, Statutu Sołectwa Piotrków Kolonia, stanowiącego załącznik Nr 11, Statutu Sołectwa Skrzynice Pierwsze, stanowiącego załącznik Nr 12, Statutu Sołectwa Skrzynice Drugie, stanowiącego załącznik Nr 13, Statutu Sołectwa Skrzynice Kolonia, stanowiącego załącznik Nr 14, Statutu Sołectwa Tuszów, stanowiącego załącznik Nr 15, Statutu Sołectwa Wierciszów, stanowiącego załącznik Nr 16, Statutu Sołectwa Wolnica, stanowiącego załącznik Nr 17.

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego rok 2012 poz. 2938