reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Akty prawne: Dzienniki Urzędowe

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

Szukaj w Dziennikach Urzędowych:

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 10 marca 2020

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.122.2020.19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 marca 2020 r. orzekające nieważność § 3 ust. 2 w zakresie zwrotu: „zgodnie z przyjętą na terenie Gminy Żelazków średnią ilością wytworzonych odpadów przez jednego mieszkańca w ciągu tygodnia w wysokości 25 l:” oraz pkt 2 lit. f w zakresie wyrazów: „meble i inne”, § 6 ust. 1-5 oraz ust. 7 w zakresie zwrotu: „o których mowa w ust. 1-4 i 7”, § 7 ust. 2 w zakresie zwrotu: „powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych (remontów) niewymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji” i ust. 3-5, § 10 ust. 3-4, § 12 ust. 1 w zakresie zwrotu: „do godziny 12 następnego dnia roboczego” uchwały nr XVI/124/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwanej dalej „uchwałą” i załącznika do uchwały w odniesieniu do zmieszanych odpadów komunalnych w zakresie określenia ilości odpadów odbieranych w odniesieniu do zwrotu: „Zgodnie z przyjętą na terenie Gminy średnią ilością wytworzonych odpadów na jednego mieszkańca” oraz w odniesieniu do odpadów przyjmowanych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zakresie wyrazów: „MEBLE I INNE”Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego rok 2020 poz. 2337
reklama
reklama
reklama