| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > PPK > Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – co to jest?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – co to jest?

PPK czyli Pracownicze Plany Kapitałowe to program dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę. Od kiedy zaczną funkcjonować? Jakie zasady odkładania środków w ramach PPK przewiduje ustawa?

Portal PPK

Uczestnicy PPK informacje dotyczące oszczędzania środków w PPK znajdą na specjalnie utworzonym portalu. Będzie on służył do prezentacji ofert instytucji finansowych adresowanych do podmiotów zatrudniających, a w przyszłości również do informowania uczestników PPK o wartości zgromadzonych przez nich środków. Będzie on prowadzony przez spółkę zależną od Polskiego Funduszu Rozwoju SA (tzw. „operatora portalu”).

Dziedziczenie środków z PPK

Kwestia podziału środków w sytuacji rozwodu lub unieważnienia małżeństwa oraz w przypadku śmierci uczestnika PPK została uregulowana w ustawie.

Rozporządzanie środkami z PPK

Ustawodawca uregulował również sposób rozporządzania środkami zgromadzonymi w PPK - wypłaty, wypłaty transferowe i zwrot.

W przypadku gdy uczestnik PPK osiągnie 60 rok życia i zdecyduje o wypłacie zgromadzonych środków to 25% zostanie mu wypłaconych jednorazowo, a pozostałe 75%  otrzyma w co najmniej 120 miesięcznych ratach  (zajmie to 10 lat).

Świadczenie małżeńskie

Ponadto uczestnik programu, po osiągnięciu wymaganego wieku, będzie miał możliwość wnioskowania o wypłatę środków w formie świadczenia małżeńskiego. Znajdzie to zastosowanie, jeśli małżonek uczestnika PPK także osiągnie 60 rok życia, a małżonkowie wspólnie oświadczą, że chcą skorzystać w wypłaty w formie świadczenia małżeńskiego. Świadczenie to będzie wypłacane przez 120 miesięcy. Przewiduje się, że będzie ono wypłacane małżonkom wspólnie aż do wyczerpania środków. W razie śmierci jednego z nich, świadczenie będzie wypłacane drugiemu w dotychczasowej wysokości, aż do wyczerpania zasobów.

Wcześniejsza wypłata

Środki zgromadzone w ramach PPK można wypłacić przed osiągnięciem 60 roku życia. W przypadku poważnego zachorowania pracownika, jego małżonka lub dziecka pracownik wnioskuje o wypłatę do 25% środków. Poważne zachorowanie oznacza trwałą niezdolność do pracy uprawniającą do otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy (na podstawie ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS) oraz inne wymienione w ustawie poważne stany chorobowe. Wypłata, w zależności od wniosku uczestnika, dokonywana będzie jednorazowo bądź w ratach. Co istotne, nie będzie konieczności zwrotu tych środków.

Co więcej, wprowadza się możliwość jednorazowej, wcześniejszej wypłaty środków z PPK na sfinansowanie wkładu własnego do kredytu (np. przy zakupie mieszkania lub domu). Jednak w tym wypadku przewiduje się obowiązek zwrotu w ciągu 15 lat.

Przegląd funkcjonowania PPK – Rada Ministrów

Rada Ministrów ma zadanie dokonywania przeglądu funkcjonowania PPK po wejściu w życie ustawy oraz przedkładania Sejmowi informacji o skutkach jej obowiązywania wraz z propozycjami zmian nie rzadziej niż co 4 lata.

Wejście w życie w 2019 r.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Nie dotyczy to przepisów, które zgodnie z przedmiotową ustawą zaczną obowiązywać w innych terminach.

Data publikacji:

Autor:

Źródło:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Zdjęcia

PPK czyli Pracownicze Plany Kapitałowe to program dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę. Od kiedy zaczną funkcjonować? Jakie zasady odkładania środków w ramach PPK przewiduje ustawa? / fot. Shutterstock
PPK czyli Pracownicze Plany Kapitałowe to program dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę. Od kiedy zaczną funkcjonować? Jakie zasady odkładania środków w ramach PPK przewiduje ustawa? / fot. ShutterstockWszystko co musisz wiedzieć o PPK

BAZA WIEDZY