Kategorie

Administracja, Miejsce zamieszkania

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Przepisy prawa cywilnego definiują miejsce zamieszkania jako miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

Meldunek

Osoba, która posiada obywatelstwo polskie i przebywa stale na terytorium Polski, ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego. Czynności meldunkowych, które mają charakter administracyjny, dokonuje właściwy urząd gminy.
Obowiązek meldunkowy polega przede wszystkim na rejestracji danych na temat pobytu poszczególnych osób.