Kategorie

Terminarz

4 sie 2020
2 lis 2020
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

Złożenie deklaracji VAT-14 za lipiec 2020 r. o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw …
2020-08-05
Dodaj do kalendarza
Zapłata składek za lipiec 2020 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i …
2020-08-05
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za lipiec 2020 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
2020-08-05
Dodaj do kalendarza
2020-08-07
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych w formie karty podatkowej za lipiec 2020 r.
2020-08-07
Dodaj do kalendarza
CIT-7 za miesiąc poprzedni
2020-08-07
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu 2020 r. od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na …
2020-08-07
Dodaj do kalendarza
Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni
2020-08-07
Dodaj do kalendarza
AKC-P za miesiąc poprzedni
2020-08-07
Dodaj do kalendarza
Zakaz pracy w placówkach handlowych
2020-08-09
Dodaj do kalendarza
INTRASTAT za miesiąc poprzedni
2020-08-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za lipiec 2020 r. składane …
2020-08-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za lipiec 2020 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące Uwaga! Sprawozdanie …
2020-08-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za lipiec 2020 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2020-08-10
Dodaj do kalendarza
Zapłata składek za lipiec 2020 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i FP przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie …
2020-08-10
Dodaj do kalendarza
2020-08-10
Dodaj do kalendarza