Kategorie

Terminarz

4 sie 2021
2 lis 2021
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za …
2021-08-05
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za lipiec 2021 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
2021-08-05
Dodaj do kalendarza
AKC-P za miesiąc poprzedni
2021-08-09
Dodaj do kalendarza
Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni
2021-08-09
Dodaj do kalendarza
CIT-7 za miesiąc poprzedni
2021-08-09
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu 2021 r. od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na …
2021-08-09
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku dochodowego przez podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej za lipiec 2021 r.
2021-08-09
Dodaj do kalendarza
INTRASTAT za miesiąc poprzedni
2021-08-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za lipiec 2021 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2021-08-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za lipiec 2021 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące Uwaga! Sprawozdanie …
2021-08-10
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za lipiec 2021 r. przez osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie
2021-08-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za lipiec 2021 r. składane przez …
2021-08-10
Dodaj do kalendarza