REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Terminarz

Roczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za 2022 r. składane przez …
2023-02-06
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2022 r. oraz roczne sprawozdanie jednostkowe Rb-UZ za 2022 r. składane przez …
2023-02-06
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za styczeń 2023 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
2023-02-06
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za …
2023-02-06
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za 2022 r. składane przez urzędy skarbowe
2023-02-06
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2022 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia W przypadku …
2023-02-06
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za grudzień 2022 r. składane przez dysponenta części 77
2023-02-06
Dodaj do kalendarza
AKC-P za miesiąc poprzedni
2023-02-07
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2023 r. od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na …
2023-02-07
Dodaj do kalendarza
Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni
2023-02-07
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku dochodowego przez podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej za styczeń 2023 r.
2023-02-07
Dodaj do kalendarza
CIT-7 za miesiąc poprzedni
2023-02-07
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL, Rb-34PL za IV kwartały 2022 r. składane przez kierowników placówek
2023-02-08
Dodaj do kalendarza
Rb-UZ, Rb-UN za poprzedni rok składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)
2023-02-08
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2022 r. oraz roczne sprawozdanie Rb-UZ za 2022 r. składane przez dysponentów …
2023-02-08
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za styczeń 2023 r. składane …
2023-02-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za styczeń 2023 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące Uwaga! Sprawozdanie …
2023-02-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-27ZZ za IV kwartały 2022 r. składane przez zarządy JST
2023-02-10
Dodaj do kalendarza
Złożenie zgłoszeń INTRASTAT za styczeń 2023 r. (INTRASTAT-Przywóz, INTRASTAT-Wywóz)
2023-02-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za styczeń 2023 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2023-02-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za styczeń 2023 r. składane przez urzędy skarbowe
2023-02-13
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za luty 2023 r.
2023-02-13
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2022 r. oraz roczne sprawozdania Rb-UZ za 2022 r. składane przez dysponentów główni …
2023-02-14
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za styczeń 2023 r. przez płatników składek posiadających osobowość prawną
2023-02-15
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za luty 2023 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające …
2023-02-15
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za styczeń 2023 r. składane …
2023-02-15
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za styczeń 2023 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
2023-02-15
Dodaj do kalendarza
DT-1 - deklaracja na podatek od środków transportowych składana przez osoby fizyczne i prawne będące ich właścicielami
2023-02-15
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za IV kwartały 2022 r. składane przez zarządy JST
2023-02-15
Dodaj do kalendarza
Przekazanie wpłat do instytucji finansowej prowadzącej PPK, pobranych od wynagrodzeń wypłaconych w styczniu 2023 r.
2023-02-15
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za 2022 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2023-02-16
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2022 r. oraz roczne sprawozdania jednostkowe Rb-UZ za 2022 r. składane …
2023-02-16
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za 2022 r. składane przez …
2023-02-17
Dodaj do kalendarza
Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
2023-02-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych …
2023-02-20
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za styczeń 2023 r. przez pozostałych płatników składek
2023-02-20
Dodaj do kalendarza
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za styczeń 2023 r. lub INF-1
2023-02-20
Dodaj do kalendarza
Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w styczniu 2023 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, …
2023-02-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za styczeń 2023 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, …
2023-02-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w styczniu 2023 r. dochodów z pozarolniczej działalności …
2023-02-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za styczeń 2023 r. składane przez dysponentów części …
2023-02-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego …
2023-02-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za styczeń 2023 r.
2023-02-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za styczeń 2023 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem …
2023-02-20
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdanie Rb-PDP za 2022 r. składane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
2023-02-20
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S za IV kwartały 2022 r. oraz roczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-ST za 2022 r. składane …
2023-02-20
Dodaj do kalendarza
Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
2023-02-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za styczeń 2023 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2023-02-20
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za 2022 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
2023-02-21
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdanie Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za 2022 r. składane przez …
2023-02-21
Dodaj do kalendarza

REKLAMA