Kategorie

Terminarz

10 lip 2018
8 paź 2018
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
2018-07-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za II kwartały 2018 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania
2018-07-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za czerwiec 2018 r. składane …
2018-07-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za II kwartały 2018 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2018-07-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za II kwartały 2018 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
2018-07-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za czerwiec 2018 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2018-07-10
Dodaj do kalendarza
INTRASTAT za miesiąc poprzedni
2018-07-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2018 r. składane przez samorządowe jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe
2018-07-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-30S za II kwartały 2018 r. składane przez samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące
2018-07-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-34S, Rb-28NWS za II kwartały 2018 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące
2018-07-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2018 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2018-07-12
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-27ZZ za II kwartały 2018 r. składane przez zarządy JST
2018-07-12
Dodaj do kalendarza