Kategorie

Terminarz

13 sie 2020
11 lis 2020
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

2020-08-13
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za II kwartały 2019 r. składane przez Prezesa ZUS
2020-08-14
Dodaj do kalendarza
Rb-BZ2 za poprzednie półrocze składane przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
2020-08-14
Dodaj do kalendarza
Rb-BZ2 za poprzednie półrocze składane przez organy wykonujące funkcje organów założycielskich
2020-08-14
Dodaj do kalendarza
Zakaz pracy w placówkach handlowych
2020-08-15
Dodaj do kalendarza
Zakaz pracy w placówkach handlowych
2020-08-16
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za lipiec 2020 r. składane …
2020-08-17
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za lipiec 2020 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
2020-08-17
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za sierpień 2020 r. przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki) nie …
2020-08-17
Dodaj do kalendarza
Wpłata na PPK
2020-08-17
Dodaj do kalendarza
Zapłata składek za lipiec 2020 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP i FEP przez płatników nie będących jednostkami …
2020-08-17
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w lipcu 2020 r. dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej …
2020-08-20
Dodaj do kalendarza
Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
2020-08-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za lipiec 2020 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2020-08-20
Dodaj do kalendarza
Płatnicy, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii koronawirusa mogą zapłacić zaliczki pobrane w marcu w 2020 …
2020-08-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych …
2020-08-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za lipiec 2020 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, …
2020-08-20
Dodaj do kalendarza