Kategorie

Terminarz

20 lip 2021
18 paź 2021
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za czerwiec 2021 r. lub II kwartał 2021 r. (przez podatników …
2021-07-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata zaliczki pobranej w grudniu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, ze stosunku pracy, z pracy nakładczej, ze spółdzielczego …
2021-07-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych …
2021-07-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za czerwiec 2021 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, …
2021-07-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w czerwcu 2021 r. dochodów z pozarolniczej działalności …
2021-07-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego …
2021-07-20
Dodaj do kalendarza
Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w czerwcu 2021 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, …
2021-07-20
Dodaj do kalendarza
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za czerwiec 2021 r. lub INF-1
2021-07-20
Dodaj do kalendarza
Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
2021-07-20
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2021 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (nieposiadających …
2021-07-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za czerwiec 2021 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2021-07-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za czerwiec 2021 r. składane przez dysponentów części …
2021-07-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za czerwiec 2021 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem …
2021-07-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za II kwartał 2021 r. przez podatników, którzy wybrali kwartalny sposób …
2021-07-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za czerwiec 2021 r.
2021-07-20
Dodaj do kalendarza
Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
2021-07-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za II kwartał 2021 r. przez podatników, którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania …
2021-07-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za czerwiec 2021 …
2021-07-21
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za II kwartały 2021 r. składane przez zarządy JST
2021-07-22
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2021 r. składane przez zarządy JST
2021-07-22
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS za II kwartały 2021 r. składane przez zarządy JST
2021-07-22
Dodaj do kalendarza