| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Wrzesień 2017

24 Wrzesień 2017 - 267 dzień roku,

do końca pozostało 98 dni

Imieniny : Diny, Gerarda, Hermana

Następnego dnia : Aurelii, Gaspara, Kamila

Następny miesiąc

Październik 2017

Ważne terminy

20 lipca 2018 r.

 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych za miesiąc poprzedni
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2018 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)
 • Sprawozdania NBP przez jednostki sektora finansów publicznych, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 500 mln zł
 • Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
 • CIT-5
 • INF-W za ostatnie półrocze
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń
 • Sprawozdania NBP (kwartalne)
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5, 13 oraz art. 30a ust. 1 updof
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych za poprzedni kwartał
 • Półroczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za I półrocze 2018 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów z pozarolniczej działalności oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów osiągniętych w poprzednim kwartale
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w miesiącu poprzednim dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu
 • DEK-I-O, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-II-a, DEK-W za miesiąc poprzedni
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych za poprzedni kwartał
 • Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w miesiącu poprzednim dochodów z działów specjalnych

21 lipca 2018 r.

 • Rb-27S za miesiąc poprzedni, składane przez jednostki budżetowe

22 lipca 2018 r.

 • Zakaz pracy w placówkach handlowych

23 lipca 2018 r.

 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za czerwiec 2018 r. składane przez zarządy JST
 • Kwartalne sprawozdania Rb-35, Rb-40 za II kwartały 2018 r. składane przez kierowników agencji wykonawczych
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-33, Rb-40 za II kwartały 2018 r. składane przez Prezesa Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezesa Zarządu PFRON
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2018 r. składane przez zarządy JST
 • Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za czerwiec 2018 r. składane przez jednostki samorządu terytorialnego (urząd gminy/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie)
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za II kwartały 2018 r. składane przez zarządy JST
 • Kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS za II kwartały 2018 r. składane przez zarządy JST
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za II kwartały 2018 r. składane przez dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej

25 lipca 2018 r.

 • VAT-7 za miesiąc poprzedni
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za czerwiec 2018 r. składane przez Prezesa KRUS
 • VAT-7K za poprzedni kwartał
 • VAT-12 za miesiąc poprzedni
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS składane przez Prezesa ZUS
 • VAT-9M za miesiąc poprzedni
 • Półroczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za I półrocze 2018 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • VAT-8

Zmiany w prawie

25.09.2017

26.09.2017

27.09.2017